Αεροφωτογραφία του δάσους του Sani and the beach

Πολιτική απορρήτου

Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και τους ψηφιακούς τόπους του «Sani Resort» που είναι ιδιοκτησίας του SANI ή διαχειρίζονται για λογαριασμό του SANI, σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτού.

Όπου οι όροι «SANI Resort», «Sani», «εμείς», ή «δικό μας» αναφέρονται σ' αυτή την Πολιτική Απορρήτου, αναφέρονται στην «ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Η ΣΑΝΗ Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου) και η διεύθυνση επικοινωνίας της είναι η ακόλουθη: 8, οδός Χάλκης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο SANI Resort, δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των υψηλότερων προσδοκιών σας. Ως εκ τούτου, η SANI με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον νόμο 4624/2019, σας παρέχει με το παρόν μια νόμιμη, δίκαιη και διαφανή πολιτική προκειμένου για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς η χρήση αυτών των πληροφοριών μπορεί να ωφελήσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας ή/και στις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες (ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα).

Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, γι' αυτό και επιθυμούμε να σας παρέχουμε μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου πληροφορίες σχετικά με:

- τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,

- το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,

- τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην παρούσα όλες οι μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω (Τα δικαιώματά σας).

 

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Α.Επισκέπτες

Α.1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά την κράτηση

Κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας:

Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και όποιο ειδικό αίτημα μπορεί να έχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας), ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης καθώς και στοιχεία πτήσης σε περίπτωση αιτήματος μεταφοράς σας από και προς το αεροδρόμιο.

Μέσω της εφαρμογής κινητού:

Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω της εφαρμογής κινητού (Sani App), θα συλλέξουμε τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όποιο ειδικό αίτημα μπορεί να έχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής κινητού μας.

Φόρμα κράτησης:

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας για να πραγματοποιήσετε κράτηση, θα σας αποστείλουμε τη φόρμα κράτησης για να μας παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (π.χ. είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας).

Ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω τρίτων ή/ και ταξιδιωτικοί πράκτορες:

Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτησή σας, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα, την ημερομηνία άφιξης και την ημερομηνία αναχώρησης, τα στοιχεία της πτήσης σε περίπτωση μεταφοράς, τυχόν μέλη της οικογένειάς σας που θα σας συνοδεύουν, τυχόν ειδικά αιτήματα (π.χ. απαίτηση για μεταφορά, δήλωση ειδικών προτιμήσεων ή/και αλλεργιών που πρέπει να γνωρίζουμε).

 

A.1.1. Σκοποί επεξεργασίας - νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα της κράτησής σας με σκοπό:

 • Να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας.
 • Να επεξεργαστούμε την πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών, τελών και χρεώσεων. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να διευκολύνουμε την κράτησή σας και να οργανώσουμε την μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, αν υποβάλετε σχετικό αίτημα. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.

 

Α.2. Καταχώρηση Δεδομένων – Διαδικασία άφιξης

Διαδικασία άφιξης στο Sani Resort:

Κατά την άφιξή σας στο Sani Resort, θα μας παρέχετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άφιξης. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε τον τίτλο σας, το όνομα και το επώνυμό σας, τη γλώσσα σας, τη διεύθυνσή σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), την εθνικότητά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα ονόματα τυχόν μελών της οικογένειάς σας που θα σας συνοδεύουν και την ημερομηνία γέννησής τους, την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας, την πινακίδα του αυτοκινήτου, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία άφιξης και την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς και τον αριθμό δωματίου.

 

Δήλωση αλλεργιών/ ειδικών προτιμήσεων:

Οι αλλεργίες και οι προτιμήσεις σας ενδέχεται να αποτελούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας δεδομένα όπως οι αλλεργίες σας ή άλλες προτιμήσεις σας, με σκοπό να καταχωρήσουμε τις σχετικές πληροφορίες και να ενημερωθούν τα σχετικά τμήματα του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας, στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα και να ενημερώσουμε σχετικά τα εστιατόριά μας ή/και τα τμήματα οροφοκομίας για την ασφάλεια και άνεσή σας και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και τον αριθμό δωματίου σας, καθώς και όποια αλλεργία ή όποια προτίμησή σας μας δηλώσετε. 

 

Πληροφορίες για θέματα υγείας στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων COVID-19:

Το Sani έχει εκδώσει και εφαρμόζει τα πρωτόκολλα #OnlyatSani για να διασφαλίσει την προστασία της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των υγειονομικών αρχών της ελληνικής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με την υγεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sani-resort.com/en_GB/a-covid-safe-sanctuary

 

A.2.1. Σκοποί επεξεργασίας - νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την άφιξή σας με σκοπό:

 • την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Να διευκολύνουμε την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
 • Να διευκολύνουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να διευκολύνουμε τη διαδικασία πληρωμής. Οι πληροφορίες πληρωμής είναι απαραίτητες για την έκδοση παραστατικών και τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για να σας παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες (σχετικά με τις προτιμήσεις σας κ.ο.κ.). Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Να προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες και να επικοινωνούμε μαζί σας, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των ταξιδιωτικών σας προτιμήσεων και των προτιμήσεων διαμονής, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για εσάς. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Να σας αποστέλλουμε ειδικές προσφορές για υπηρεσίες και προϊόντα μας, ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Η προστασία της υγείας των επισκεπτών μας και των εργαζομένων μας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 

A.3. Room Service

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα για «γεύμα στο δωμάτιο», τότε θα συλλέξουμε τα δεδομένα της παραγγελίας σας (περιλαμβανομένων των διατροφικών προτιμήσεων και αλλεργιών, εφόσον αναφερθούν) παράλληλα με το όνομα και τον αριθμό δωματίου σας. Οι πληροφορίες αυτές καταστρέφονται κατά τρόπο ενδεδειγμένο κατά την αναχώρησή σας.

 

A.3.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τις υπηρεσίες δωματίου με σκοπό:

 • Να διευκολύνουμε την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας και το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Α.4. Δεδομένα μελών

Αν σας έχει παρασχεθεί κάρτα μέλους Sani Resort, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μέλους που σας αντιστοιχεί και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες όταν κάνετε χρήση των σχετικών προνομίων. 

 

A.4.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα μέλους στο Sani Resort με σκοπό:

 • Να σας παρέχουμε ειδικές προσφορές και επιβραβεύσεις ώστε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας και το έννομο συμφέρον μας.

 

Α.5. Δεδομένα κρατήσεων εστιατορίου

Κράτηση από το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση σε εστιατόριο εντός του Resort, από το τηλεφωνικό κέντρο κρατήσεων, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό δωματίου και όποιο άλλο ειδικό αίτημα μπορεί να μας γνωστοποιήσετε.

Κράτηση μέσω της εφαρμογής Sani App:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση εστιατορίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Sani App, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και σχετικές λεπτομέρειες κράτησης.

 

A.5.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για κρατήσεις εστιατορίων στο Resort με σκοπό:

 • Τη διαχείριση των κρατήσεών σας από το τηλεφωνικό κέντρο ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή Sani App. Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας και το έννομο συμφέρον μας.

 

Α.6. Προσωπικά Δεδομένα όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/spa.

Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/spa, συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας.

 • Κατά την εγγραφή σας συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), υπογραφή και αριθμό δωματίου.
 • Εάν επιθυμείτε να απολαύσετε τις θεραπείες spa, τότε θα χρειαστεί να μας παράσχετε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες υγείας, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θεραπείας (όπως φαρμακευτικές αγωγές, αλλεργίες, πιθανές εγκυμοσύνες κ.λπ.), όπως αυτό περιλαμβάνεται στο συμβουλευτικό μας έντυπο.
 • Επιπλέον, εάν αγοράζετε προϊόντα από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα λιανικής πώλησης.

 

A.6.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/spa με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντός μας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεών μας.
 • Την παροχή των υπηρεσιών μας, με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου θεραπείων. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών μας, για δική σας προστασία αλλά και του προσωπικού μας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον μας την έχετε χορηγήσει.  
 • Την ολοκλήρωση της τιμολόγησης της συναλλαγής. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και νέα σχετικά με τα καινούρια προϊόντα spa και σχετικές προσφορές. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 • Να διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϊόντων αισθητικής για τη λήψη επικοινωνίας από αυτές σχετικά με καινούρια προϊόντα και προσφορές. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Α.7. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τις αθλητικές/παιδικές δραστηριότητες.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) για την συμμετοχή τους σε διάφορες παιδικές ή αθλητικές δραστηριότητες, όπως αυτές οργανώνονται και λαμβάνουν χώρα στο Sani Resort. Δεν συλλέγουμε τα δεδομένα απευθείας από τους ανήλικους αλλά από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ενδεικτικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

Υπηρεσίες Little Guests:

Εάν μας παρέχετε τα δεδομένα σας και τα δεδομένα των παιδιών σας κατά την παροχή των Υπηρεσιών Little Guests, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για τους σκοπούς και βάσει των νομικών βάσεων που αναλύονται παρακάτω:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, το όνομα του γονέα/κηδεμόνα, τον αριθμό δωματίου, την ημερομηνία άφιξης, την ημερομηνία αναχώρησης, την υπογραφή, την ηλικία, για την ολοκλήρωση της κράτησης, για τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, για την ένταξη του παιδιού στην κατάλληλη ηλικιακή ομάδα, για τη χρέωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στον λογαριασμό του δωματίου σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον γονέα/κηδεμόνα εφόσον χρειαστεί, για να παρακολουθούμε την άφιξη και την αναχώρηση του παιδιού σας προς και από τον χώρο της παιδικής φροντίδας ή την καταγραφή της απουσίας του παιδιού σας από δύο διαδοχικές συνεδρίες. Η νομική μας βάση για την επεξεργασία όλων των παραπάνω πληροφοριών είναι η εκτέλεση της σύμβασης μαζί μας, ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως η τιμολόγηση.


Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες για την υγεία, ιδίως όσον αφορά αλλεργίες ή πρόσθετες ανάγκες, εφόσον δηλώνονται για το παιδί, για την υγεία και την ασφάλειά του. Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με προηγούμενους τραυματισμούς, ασθένειες, αγωγές, ιατρικές θεραπείες, κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, πριν από τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα. Η νομική μας βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

 

Chelsea Football Academy:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στην περίπτωση που το παιδί σας συμμετέχει στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Chelsea, είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο του γονέα, το ονοματεπώνυμο του παιδιού, ηλικία παιδιού, αριθμός τηλεφώνου γονέα κ.ο.κ.

 

A.7.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν το παιδί σας εγγράφεται στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της τιμολόγησής. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.
 • Την επίτευξη ασφάλειας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

A.8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Για Γονείς

Επιδιώκουμε πάντοτε να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους επαγγελματίες για να ικανοποιούμε ακόμα και τις δυσκολότερες απαιτήσεις σας. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με την εταιρία συμβουλευτικής “Carol Mae Consulting” για να παρέχουμε στους επισκέπτες μας συμβουλευτικά προγράμματα για βρέφη και νήπια. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, δε θα λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς και το παιδί σας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν απευθείας από εσάς στον Σύμβουλο. Ωστόσο, τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την τιμολόγηση (λ.χ. το ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός δωματίου σας και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών) θα διαβιβαστούν σε εμάς από τον Σύμβουλο.

 

A.8.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της συμβουλευτικής υπηρεσίας για γονείς, με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της τιμολόγησής της. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.

 

A.9. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων Μέσω Ερωτηματολογίου Επισκεπτών

Οι επισημάνσεις σας είναι σημαντικές για εμάς καθώς μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς. Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις και σχόλιά σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο επισκεπτών. Εάν επιθυμείτε να το συμπληρώσετε, η παροχή προσωπικών πληροφοριών (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός δωματίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, χώρα, επάγγελμα, στοιχεία άφιξης, διάρκεια παραμονής, ημερομηνία γέννησης) είναι προαιρετική.

 

A.9.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στα ερωτηματολόγια επισκεπτών με σκοπό:

Να αξιολογούμε την εμπειρία σας, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να συζητήσουμε για την εμπειρία της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας και να αξιολογήσουμε υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε στο μέλλον. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

A.10. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Sani Marina

Όταν μας υποβάλετε ένα αίτημα ελλιμενισμού, συλλέγουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως, στοιχεία ιδιοκτήτη σκάφους ή νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία καπετάνιου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

 

Α.10.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη χρήση της Sani Marina με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της τιμολόγησής της. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.

 

A.11. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας

Εικόνες/βιντεοσκόπηση

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας.  

 

Αναφορές Ασφαλείας

Το τμήμα ασφαλείας συντάσσει αναφορές, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών, αναφορές απολεσθέντων αντικειμένων, λίστα χρηματοκιβωτίων κ.λπ.). Τέτοιου είδους αναφορές μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και καταγράφονται για λόγους ασφάλειας. 

 

Φόρμα δήλωσης ατυχήματος

Σε περίπτωση που ένα ατύχημα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις μας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, αριθμό δωματίου, διάρκεια παραμονής, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα, όπως ο χώρος που συνέβη το περιστατικό, ημερομηνία και ώρα του περιστατικού, φύση του περιστατικού καθώς και σχετικές περαιτέρω πληροφορίες.

 

Α.11.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Το τμήμα ασφάλειας συλλέγει δεδομένα με σκοπό:

 • Τη λειτουργία συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεών μας.
 • Τη δημιουργία αναφορών ασφάλειας. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεών μας.
 • Την εκτίμηση και διερεύνηση ατυχήματος/περιστατικού σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες, για τον κατάλληλο χειρισμό όποιων νομικών ζητημάτων προκύψουν στη συνέχεια:
 • Διαβίβαση δεδομένων προς την ασφαλιστική μας εταιρεία. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Διαχείριση περιστατικού. Η νομική μας βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

 

A.12. Κατάρτιση Προφίλ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με σκοπό να αξιολογήσουμε ορισμένες προσωπικές σας πτυχές, ως πελάτες μας. Ωστόσο, δεν προβαίνουμε στη λήψη αποφάσεων που σας αφορούν, βασιζόμενοι εξ ολοκλήρου σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα μπορούσε να παράγει νομικές συνέπειες που σας αφορούν ή ομοίως να σας επηρεάζει σημαντικά.

Όταν χρησιμοποιούμε κατάρτιση προφίλ για την παροχή προσωποποιημένων προσφορών και υπηρεσιών (όχι πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων), έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) που αφορά την άμεση εμπορική προώθηση, υποβάλλοντας το αίτημά σας οποιαδήποτε στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω (στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας»).

 

Α.12.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

 • Να αναλύσουμε πτυχές που αφορούν τις προσωπικές ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας στους επισκέπτες μας.
 • Να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την διαμονή σας μαζί μας. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας στους επισκέπτες μας.
 • Να σας παρέχουμε υπηρεσίες άμεσης εμπορικής προώθησης. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

B. Δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την ιστοσελίδα ή online πλατφόρμες

Β.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εγγραφή σας στη λίστα ενημερώσεων (newsletter)

Όταν εγγράφεστε για τη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter), συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τη χώρα.

 

B.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν εγγράφεστε στη λίστα ενημερώσεων (newsletter) με σκοπό:

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Β.2. Δεδομένα Πρακτόρων

Σύστημα εγγραφής πρακτόρων:

Αν εγγραφείτε ως πράκτορας μέσω της ιστοσελίδας: https://saniresort.swapsystems.com/createagent.aspx λάβετε υπόψη ότι παρέχοντας τις πληροφορίες σας μέσω αυτής της πλατφόρμας, εγγράφεστε ως πράκτορας της Swap Systems. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της: https://www.swapsystems.com/.

Το Sani θα ενημερωθεί για το αίτημά σας και θα λάβετε ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου εάν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της φόρμας είναι δεδομένα της εταιρείας μέσω της οποίας εγγράφεστε καθώς και στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας της εταιρείας, συνεπώς δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε μέσω αυτής της φόρμας για να ενημερώσουμε την εταιρεία σας για τα εταιρικά μας νέα στο πλαίσια της συνεργασίας μας. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από την εταιρική επικοινωνία ενεργοποιώντας την επιλογή «κατάργηση επικοινωνίας» (unsubscribe) που είναι διαθέσιμη στις αλληλογραφίες μας.

 

B.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του συστήματος εγγραφής πρακτόρων με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της εταιρικής μας σχέσης. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση, εάν προσωπικά δεδομένα τύχουν επεξεργασίας, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να ενημερώσουμε την εταιρεία σας για τα εταιρικά μας νέα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

Β.3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής SaniApp

Η εφαρμογή συλλέγει τις πληροφορίες που παρέχετε όταν κατεβάζετε και εγγράφεστε στην εφαρμογή. Το λογισμικό της εφαρμογής δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται από την ανώνυμη εταιρία M-HOSPITALITY (H+S Technology Solutions S.A.) για λογαριασμό του Sani.  Η εγγραφή στην εφαρμογή για κινητά είναι προαιρετική, αλλά όταν επιλέγετε να το κάνετε και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, παρέχετε ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες εγγραφής, το κινητό, το ξενοδοχείο ή το θέρετρο, το πρόθεμα, το φύλο, τη χώρα προέλευσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας για βοήθεια, καθώς και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για κρατήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητά. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις ή τα αιτήματά σας που υποβάλλετε μέσω της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή, παρακαλούμε δείτε τους όρους χρήσης και της εφαρμογής καθώς και την Πολιτική Απορρήτου της.

 

B.3.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Να σας παρέχουμε την εφαρμογή και να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας σε αυτήν. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να σας παρέχουμε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις τοποθεσίας, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.
 • Να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 • Να επεξεργαστούμε και να ολοκληρώσουμε το αίτημα κράτησής σας, εφόσον αυτό λάβει χώρα μέσω της εφαρμογής:
 • Να διευκολύνουμε την κράτησή σας και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.
 • Ολοκλήρωση της πληρωμής και των σχετικών υπηρεσιών, κόστους και χρεώσεων. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

Β.4. Τεχνολογίες διαδικτύου

Στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή του Sani, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, αόρατα pixels και beacons για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική της ιστοσελίδας μας για τα cookies καθώς και την πολιτική cookies της εφαρμογής μας.

 

C. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι & Εργαζόμενοι

C.1. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, θα συλλέξουμε και στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη θέση εργασίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ.). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες πρόσληψης, ιστοσελίδα της Εταιρείας), καθώς και συνημμένα έγγραφα που προσαρτάτε στην αίτησή σας (π.χ. Βιογραφικό Σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.). Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας τα οποία φανερώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεσή σας. Όταν περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: https://cms.sani-resort.com/media/pdrcyzxa/job_applicant_privacy_notice.pdf 

 

C.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχετικές θέσεις εργασίας στον όμιλο SANI-IKOS. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την προσωπικότητά σας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 • Να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες, ώστε να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους για εσάς. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας για εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα και δράσεις του ομίλου SANI-IKOS. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Γ.2. Εργαζόμενοι

Για τους εργαζόμενούς μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα μπορεί να αποτελούν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, βιβλιάριο υγείας, ποινικό μητρώο, άδεια εργασίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, στοιχεία που αφορούν την υγεία σας, την οικογενειακή σας κατάσταση και στοιχεία εξαρτωμένων μελών, την εκπαίδευση και κατάρτισή σας, την προϋπηρεσία σας, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν για την ενάσκηση των νομίμων υποχρεώσεών μας. Σας παρέχουμε πάντοτε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως παράρτημα στη σύμβαση εργασίας σας, σεβόμενοι την ιδιωτικότητά σας και τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

C.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης. Η νομική βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 • Την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας ως εργοδότες. Η νομική βάση είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο.
 • Να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες σας ώστε να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 • Να τηρήσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 

D.1. Προσωπικά Δεδομένα Εταιρικών Συνεργατών

Αν συνεργάζεστε μαζί μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για να εκπληρώσουμε την μεταξύ μας σύμβαση και να εξυπηρετήσουμε την επιχειρηματική μας σχέση. Θα συλλέξουμε μόνο τα δεδομένα της Εταιρείας ή/και των υπεύθυνων επικοινωνίας που δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε οικειοθελώς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εταιρικά νέα μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από την εταιρική επικοινωνία ενεργοποιώντας την επιλογή «κατάργηση επικοινωνίας» (unsubscribe) που είναι διαθέσιμη στις αλληλογραφίες μας.

 

D.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ως εταιρικοί συνεργάτες με σκοπό:

 • Τη διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση, εάν προσωπικά δεδομένα τύχουν επεξεργασίας, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

Να ενημερώσουμε εσάς και την εταιρεία σας σχετικά με τα επιχειρηματικά μας νέα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Οι έννοιες «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν επιθυμούμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων απευθείας από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανηλίκων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τον όμιλο εταιρειών μας και με δημόσιες υπηρεσίες για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και διατυπώσεις μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). Εγγυόμαστε ότι τα τρίτα αυτά μέρη εφαρμόζουν πάντοτε τα ίδια μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες μας και με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν:

-          Τρίτες εταιρείες που μας παρέχουν σχετικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας, οικονομική, νομική ή τεχνική υποστήριξη, μισθοδοσία κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν συμβατικές δεσμεύσεις απέναντί μας ώστε να εγγυώνται την τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και την δέσμευση τήρησης την νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

-        Εταιρείες του Ομίλου μας, στο βαθμό που η μεταβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών μας.

-        Δημόσιες αρχές (αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, φορολογικές αρχές κ.λπ.) στο πλαίσιο της έκδοσης προστίμων ή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όταν η διαβίβαση των δεδομένων αφορά τρίτη χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ελέγχουμε πάντοτε εάν:

• Η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η διαβίβαση.

• Έχουν θεσπιστεί κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα δεν επιτρέπεται και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός αν εφαρμόζεται κάποια από τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσής του για τους κινδύνους της διαβίβασης, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που αιτείται το υποκείμενο, ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος, υποστήριξη νομικών αξιώσεων του υποκειμένου κ.ο.κ.).

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε διασύνδεση (υπερσυνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων για να διευκολύνουμε τους χρήστες μας. Το Sani δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους υπερσυνδέσμους καμίας από τις ιστοσελίδες για τις οποίες παρέχει διασύνδεση. Δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ούτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων.

 

Τα δικαιώματά σας

Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικότερα:

(1) Το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε και να λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοζόμενη επεξεργασία.

(2) Το δικαίωμά σας να ζητάτε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.

(3) Το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους.

(4) Το δικαίωμά σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας.

(5) Το δικαίωμά σας να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και

(6) Το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Sani θα σας απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ΣΑΝΗ Α.Ε. έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου, ως εξής:

ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΑΛΚΗΣ 8, ΠΥΛΑΙΑ, 55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: +30 2374099789,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@saniresort.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν έχουμε απαντήσει σωστά στο αίτημά σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Ασφάλεια των Πληροφοριών

Παρόλο που καμία διαδικτυακή μέθοδος μετάδοσης ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι εκατό τοις εκατό ασφαλής, στο Sani έχουμε λάβει όλα τα εύλογα εμπορικά μέσα ώστε να τηρείται η ακρίβεια των δεδομένων σας και να διασφαλίζεται η κατάλληλη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς. Επίσης, διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ανεπίτρεπτη πρόσβαση, ενόσω εσείς απολαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας ή την περιήγησή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

 

Περίοδος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός άλλος χρόνος τήρησης απαιτείται ή προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Το SANI ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς ώστε να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου, των επιχειρηματικών αναγκών ή για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, της ιδιοκτησίας μας, των εμπορικών συνεργατών μας και των παρόχων υπηρεσιών. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου μας.

Αναθεωρήθηκε: Σεπτέμβριος 2021